NOVALIS Meeting

Europe/Berlin
Raum 114: Bibliothek (TU Darmstadt)

Raum 114: Bibliothek

TU Darmstadt

Schlossgartenstrasse 8, 64289 Darmstadt
Wolfgang Ackermann (TU Darmstadt)
  • 10:00 AM 10:10 AM
   Welcome 10m Raum 114: Bibliothek

   Raum 114: Bibliothek

   TU Darmstadt

   Schlossgartenstrasse 8, 64289 Darmstadt
   Speaker: Herbert De Gersem
  • 10:10 AM 10:30 AM
   Project Status: U Hamburg 20m Raum 114: Bibliothek

   Raum 114: Bibliothek

   TU Darmstadt

   Schlossgartenstrasse 8, 64289 Darmstadt
   Speaker: Marc Wenskat (UHH / DESY)
  • 10:30 AM 10:50 AM
   Project Status: BU Wuppertal 20m Raum 114: Bibliothek

   Raum 114: Bibliothek

   TU Darmstadt

   Schlossgartenstrasse 8, 64289 Darmstadt
   Speaker: Prof. Dirk Lützenkirchen-Hecht (Bergische Universität Wuppertal)
  • 10:50 AM 11:20 AM
   Coffee Break 30m Raum 114: Bibliothek

   Raum 114: Bibliothek

   TU Darmstadt

   Schlossgartenstrasse 8, 64289 Darmstadt
  • 11:20 AM 11:40 AM
   Project Status: U Siegen 20m Raum 114: Bibliothek

   Raum 114: Bibliothek

   TU Darmstadt

   Schlossgartenstrasse 8, 64289 Darmstadt
   Speaker: Aleksandr Zubtsovskii
  • 11:40 AM 12:00 PM
   Project Status: HZB 20m Raum 114: Bibliothek

   Raum 114: Bibliothek

   TU Darmstadt

   Schlossgartenstrasse 8, 64289 Darmstadt
   Speaker: Oliver Kugeler (HZB)
  • 12:00 PM 12:20 PM
   Project Status: TU Darmstadt 20m Raum 114: Bibliothek

   Raum 114: Bibliothek

   TU Darmstadt

   Schlossgartenstrasse 8, 64289 Darmstadt
   Speaker: Wolfgang Ackermann (TU Darmstadt)
  • 12:20 PM 1:30 PM
   Lunch 1h 10m Sardegna da Franco (Restaurant)

   Sardegna da Franco

   Restaurant

   Kahlertstraße 1, 64293 Darmstadt

   Restaurant "Sardegna da Franco", 60 min + 2x 5 min walk

  • 1:30 PM 2:00 PM
   Discussion and Final Remarks 30m Raum 114: Bibliothek

   Raum 114: Bibliothek

   TU Darmstadt

   Schlossgartenstrasse 8, 64289 Darmstadt